Св.Богородица Перивлепта

×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Црквата Света Марија Периблепта 13 в.

Црквата е изградена и живописана во 1295 година. Посветена е на Богородица, истовремено и една од најубавите, пред се по фреските. Црквата е живописана од Михаил и Евтихиј. Фреските што ги насликале ги имаат сите елементи на ренесансната уметност освен перспективата.

Кога Турците ја претвориле црквата Св. Климент во џамија, неговите посмртни останки најпрвин биле преместени во црквата Свети Климент, а подоцна во црквата Св. Богородица Перивлепта, по што народот едноставно ја преименувал црквата во Свети Климент. .

Кога најголемата црква во Охрид, Света Софија, беше префрлена во џамија, Света Богородица Перивлепта стана синодски охридски архиепископ. Вреди да се споменат литиските икони, од кои едната е вреднувана како ремек дело од 18 век. На едната страна е претставена „Света Богородица со Исус Христос“, а на другата „Христово распнување“.

Иконите требало да бидат „чудотворни“ бидејќи жителите верувале дека заштитникот на градот може да го одбрани градот од тогашните настани во Охрид.

Ознаки за производ